جعفر صابری/اروپای تسخیرشده

جعفر صابری/اروپای تسخیرشده 7/3/2016 12:45:54 PM

با نام و یاد خدا

Captured   Europe


ارو پای تسخیر شده

 

سئوال پیش رو این است که چرا واژه تسخیر شده را برای این کتاب بکار برده اید؟

به نکته خوبی اشاره فرمو دید : در واقع باید کمی به عقب تر برگردیم حدود سی سال پیش یعنی 1985 که من مقاله ای با عنوان کریستیانیزم جهانی  را نوشته بودم و این نظریه را دنبال میکردم که جهان غرب و مسیحیّت به سمت تبلیغ برای مسیحی شدن گام برمی دارد، که البته هم اینک نیز این کار می شود ولی  آن زمان بیشتر بود و شرایط هم محیّا تر بود .اما همین سیاست خود باوری جهان غرب و جاری نمودن قوانین به اصطلاح بشر دوستانه باعث شد تا به مرور زمان تعداد زیادی از مهاجرین وارد اروپا شوند و این جماعت عظیم با دارا بودن فرهنگ های غنی بخصوص مذهبی که داشتند یک نظم نوین را  برای مردم اروپا رقم زدند و اساًساً واژه ها و فر هنگ جدید در این قاره پدید آمد که گرچه در گذشته دور هم وجود داشت اما نه به این شدت که در حال حاضر می باشد . این فر هنگ از تابلو سازها و اسامی آنها تا نوع پوشش مردم به شدت خود را نشان می دهد و آن حضور بالای مسلمانان در این قاره است .

شما می گوئید به اصطلاح بشر دوستانه  چرا این واژه را بکار می برید؟

پرواضح است که علی رغم تلاش بعضی  از سازمانها و مردم،  بحث بشر دوستی  هرگز نمی تواند در جوامع غربی بویژه توسط دولتمردان  اجراء شود! چراکه بیشتر دولت های حاکم در اروپا و جهان غرب به دنبال منافعی برای خود هستند و در این خصوص تولید سلاح و جنگ افزار های کشتار جمعی از کمترین آنها می باشد. پس واژه بشر دوستانه برای این دولت ها که بیشترشان دستانی آغشته به خون انسانهای بی گناه دارند کمی نا عادلانه است.

اما به هر شکل با وضع  قوانینی که امکان حضور مسلمانان و یا مهاجرین را  در ارو پا امکان پذیر می کند نشان می دهند که پذیرای موضوع هستند که باید شرایط زندگی بهتر ی را برای آنها که قربانی هایشان محسوب می شوند هستند. لازم نیست کشتاری صورت گیرد و مسئولین ارو پایی مستقیم درگیر باشند. گاهی مواقع حمایت های دولت ها از دولتهای ستمگر مناطق آسیایی و یا آفریقایی باعث می شود تا حقوق مردم آن کشور ها نادیده گرفته شود و این خود نقض حقوق بشر است .

چرا فکر می کنید مسلمانان آسیب فرهنگی  به جوامع غربی میزنند؟

 من فکر نمی کنم من مطمئن هستم و ساد دگی هر انسان غربی و مسیحی را  می رساند که غیر از این فکر کند. این  بر خلاف آمیزه های دینی اسلام است که در شرایطی جز شرایط اسلامی ،زندگی نماید و یا حتی خوراکی ،جز خوراک حلال  تغذیه نماید.

یعنی شما می گوئید : این نوع نگرش که سالهاست با وجود بودن مسلمانان در اروپا و بطور کل غرب  وجود دارد آسیبی به فر هنگ غرب می زند؟

 بله من باز تکرار میکنم این موضوع حتمی است اما شما در حال مقایسه سیصد سال یا پانصد سال پیش اروپا  با امروز هستید نه این درست نیست ارو پای امروز ارو پای سی سال اخیر مورد نظر من است ارو پایی که بیش از هر زمان امروز میز بان مسلمانان  شده است؟

 

شما از انعکاس این گونه مطالب وحشتی ندارید؟

 من یک نظریه پرداز هستم و خود نیز  در یک خانواده مسلمان و کشوری مسلمان بدنیا آمده ام،اما این حقیقتی است که شما به آن اشاره درستی کرده اید. من امید وار هستم که دوستان مسلمان  و یا همچنین مسیحی پس از مطالعه دقیق این کتاب و بررسی واقعیت ها تصمیم بگیرند و من نمی توانم نظر کسی را نسبت به خود تغییر دهم تنها به استناد همان آزادی حقوق بشر در غرب من هم نظر خود را می گویم؟

پیشنها شما برای  دولت های اروپایی  در مقابل مسلمانان چیست؟

دیگر خیلی دیر شده و به واقع ارو پا تسخیر شده است اما هنوز هم امید هست و آن این است که به حقوق بشر احترام بگذارند و گر نه  بی شک ارو پا دستخوش یک فاجعه بزرگ بشری خواهد شد!

 یعنی شما جنگ جهانی را پیش بینی می کنید؟

نه بدان معنا که شما در نظر دارید اما این جنگ مدتهاست که شروع شده !

چطور؟

 فاجعه 11 سپتامبر و یا مترو لندن و یا هر اتفاقی که  توسط اسلام گراهای مسلمان افراطی بوجود می آید.آلام جنگ  است!

احترام به حقوق بشر که شما می گوئید آیا بیش از این اگر باشد خود به مسلمانان کمک بیشتری نمی کند که تقویت شوند؟

من فکر میکنم دولت های اروپایی مسیر درستی را طی نمی کنند ،آنها اسرار دارند وجود این جمع بزرگ  مسلمانان را در کنار خود بدون انگیزه ها ی مذهبی ببینند و این یعنی شناخت  نا درست آنها ازاسلام .

بیشتر توضیح دهید؟

 همانطور که گفتم در اسلام قوانین  شدیدی هست که نا دیده گرفتن آنها توسط هرکس حتی خود مسلمانان یعنی اعلام جنگ به همه مسلمانان و این وحدت و یک پارچگی مسلمانان به سادگی در نماز های یومیه شان به تصویر کشیده می شود!

ولی خیلی از مسلمانان  با این قوانین در ارو پا کنار آمده اند؟

البته این طبیعی است اما ادامه  نخواهد داشت و به مرورهر روز  صف مخالفین  با قوانین جاری در ارو پا بیشتر خواهد شد و اروپا چاره ای جز پذیرفتن و دادن امتیازات بیشتر نخواهد داشت و این همان چیزی است که ما نامش را تسخیر شدن اروپا گذارده ایم.

 

2

بیشتر قوانین اروپا به حقوق شهروندان و بطور کل انسانها توجه خاصی دارد ،حالا شما می گوئید این غلط است؟

من نمی گویم غلط است من می گویم غیر واقعی است ! البته اگر منصف باشیم باید بگوییم در  بیشتر موارد غیر واقعی است!مثال میزنم :در اروپا  برای مهاجرین حقوقی دیده شده اما آیا شرایط برابری هم برای کار وزندگی با یک فرد اروپائی دارند؟شما فکر نمی کنید همین که یک اروپایی کار میکند و مالیات می پردازد. ولی یک مهاجر که بیشترشان هم مسلمان هستند تنها حقوقی از طرف دولت میگیرند ظلمی است به یک اروپائی و یا اگر شغلی هم باشد با شرایط خاصی ،یک مهاجر مشغول میشود و یک اروپایی بیکار است. باز ظلمی هست به یک اروپایی؟

اینکه در یک کشور ،جنگ داخلی می شود و انبوهی از سلاح های ساخت اروپا در آن به فروش می رود تا کارخانه های اروپایی و آمریکائی سازنده سلاح بیشتر درآمد داشته باشند، خود، ظلمی است به مردمی که در جنگ ،زندگی خواهند کرد و ناچار رو به مهاجرت می آورند.

 بحران مهاجرین فعلی را دنبال می کنید مهاجرینی از سوریه، عراق ، افغانستان ،لیبی ، مراکش و...همه اینها مسلمان هستند و در گیر جنگ های  داخلی ! جنگی که داعش شروع کرد مخارجش  را از کجا بدست می آورد آیا بزج فروش نفت و گاز ارزانتر از قیمت جهانی به همین کشور ها و در مقابل صاحب سلاح می شود اروپائیان چه فکر کرده اند؟ آیا اندیشیده اند سلاحی که در سوریه و یا عراق و یا حتی افغانستان شلیک می شود گلوله هایش قلب یک اروپایی را سوراخ خواهد کرد!

هر انفجاری که در کشور های مسلمان و یا حتی غیر مسلمان صورت میگیرد چاشنیش در اروپا زده شده و بی شک یک ارو پایی هم در ارو پا کشته خواهد شد اما برای صاحبان قدرت مهم نیست!

خیلی از کشور های شرقی و یا حتی روسیه هم سازنده و فروشنده سلاح است ؟

البته حق باشماست  آنها هم دچار همین بحران هم هستند و هم خواهند شد . اما صحبت ما بر سر اروپا است نه روسیه !

امروز مشکل اسلام و مسلمانان اروپا ،باید بررسی شود نه مسلمانان چین و یا حتی روسیه و چچن!

به هر شکل کار خانه های مهمات سازی اروپا هم اگر سلاح  به این گروهها نفروشند باز هم بحران جنگ و خونریزی در این مناطق به پایان نمی رسد. کم نیستند فروشند گان و یا دلالان سلاح؟

بله حق باشما است  اما سؤال شما این بود که اروپا حامی حقوق بشر است و من می خواستم به شما بفهمانم که صد در صد این طور نیست!

بسیار خوب حتی اگر حق با شما هم باشد باز ارو پائیان و یا هر کشور مترقی دیگری نمیتواند از قوانین و حقوق بشر خود چشم پوشی کند و قوانین را عوض کند؟

 البته اما مواردی هست که به جنگ وخونریزی به شکل امروزی خلاصه نمی شود و این نوع کشتار جمعی بسیار مخرب تر است و از این رو ارو پا دستخوش قوانینی شده که خودش با عنوان حقوق بشر برای خودش وضع کرده!

 می شه بیشتر توضیح بدهید مانند چه؟

 البته، بیان این واقعیت که حقوق همجنس بازان در این کشور ها حقوق قانونی است  و یا حقوق زنان و دختران و یا خوردن مشروبات الکلی و یا پخش بر نامه های سکسی از تلویزیون و یا هر چیزی که بشدت در دین اسلام با آن مخالفت شده ،در قرآن مسلمانان به صراحت بحث هم جنس بازی و روابط این گو نه منع شده و حتی سوره ای با عنوان ... و در خصوص خشم خدا وند بر سر مردمی که این را انتخاب کرده بودند، آمده و می فر ماید بر سر شان سنگی از جنس خاک فرو باریدیم و سرزمینشان را نابود ساختیم و ... این تفکر اسلامی و نگرش اسلام با این موضوع است و یا در خصوص زنان که با همسرشان تمکین و یا بهتر بگویم خواسته های همسرشان تن در نمی دهند آمده که ابتدا او را از خود دور سازید و به او توجه نکنید و بعد او را بزنید و بعد  همسر دیگری اختیار کنید و... این قونین خدا وند است که در قرآن مسمانان آمده و قوانین اروپا صد در صد مقابل آن است  حتی صد در صد مقابل انجیل و یا تورات کتابهای آسمانی دیگری است که خداوند برای هدایت انسانها توسط رسولانش فرستاده است!

پس شما معتقدید و یا بهتر بگویم نظرتان این است که باید اروپا قوانین خودش را تغییر و به استناد قرآن ،مسلمانان و یا حتی انجیل و تورات  تهیه کند؟

شما به تأنی و تمسخر با این موضوع برخورد می کنید اما این نظر مسلمانان است و اگر دقت کنید این خواسته بیشتر آنها است!

 خیلی خوب سئوال این است چرا این مسلمانان اسرار دارند که در چنین کشورهای کفر خیز وگناه پروری خود و خانواده محترمشان زندگی کنند؟

 بله نکته همین جا است چون بستری برای زندگی سالم و بی درد سر برایشان در کشورشان وجود ندارد. آیا با بودن داعش و یا طالبان و ... می توانند در کشورشان زندگی کنند.

این هم مشکل ارو پا است که طالبان و یا داعش وجود دارد؟

 بله این مشکل صد در صد ارو پا است ! اگر تقاضا نباشد عرضه کم می شود تقاضای ثروت و پول، در این میان  کم نیستند شرکت ها یی که صاحب سر مایه های کلانی می شوند از اینکه در این کشور ها نا امنی است  و یا کم نیستند شر کت هایی که با نشان دادن چهره وارونه ای از زنان با برهنگی و هرزگی و ... صاحب ثروت می شوند بعد از انقلاب اقتصادی در ارو پا و حتی امریکا  ورود و نقش زنان بیشتر شد حتی این حضور را نوعی حقوق زنان و برابری زن با مرد می دانند اما آیا این یک واقعیت است آیا واقعاً حقوق زنان با مردان در اروپا و یا حتی آمریکا برابر است؟

به نظر من ما داریم از موضوع اصلی دور میشویم و آن بحران اروپا و مسلمانان است نه قوانین اروپا و یا آمریکا برای حقوق زنان ؟

 اشتباه شما همین جا است این حقوق و قوانین که شما می گوئید  تنها در انگلستان و لندن، چند زن و دختر مسلمان را به هلاکت رسانده آن هم بدست خانواده و نزدیکانشان؟

 این قوانین بر خلاف دستورات خداوند است و مسلمانان بشدت با آن مخالف هستند.

اینجا این مسئله مطرح می شود که آیا بهتر نیست مسلمانان به کشور های مسلمان مهاجرت کنند و اساساً چرا باید به  کشور های غیر مسلمان که با فرهنگ و عقایدشان مخالف است مهاجرت کنند؟

 بله به نکته بسیار خوبی اشاره کردید برای نمونه امارات متحده عربی  و یا کویت و یا قطر ،عمان و حتی عربستان سعودی  که کشور های پولداری هم هستند و صاحبان اصلی نفت جهانند!

 خوب چرا نمیروند در این کشور ها زندگی کنند؟

 بله این سئوال شما بسیار عالی است و دقیقاً من هم با نظر شما موافق هستم ، ضمن این که مسلمان هستند و بیشتر قوانین اسلام در این کشور ها بشدت رعایت می شود حتی بریدن دست دزد  و یا گردن زدن گناهکاران با شمشیر...

خوب چرا نمی روند؟

بله این سوالی است که باید تند رو های مسلمان از خودشان بپرسند چرا مرزهای کشور های اسلامی بر روی مسلمانان و مهاجرین بسته است و امکان حمایت از مسلمانان و مهاجرین برای این کشور ها  وجود ندارد حتی بعضی ها به هیچ عنوان  ویزا هم نمی دهند.

بنظر من دولتمردان ارو پایی و سیاست مداران ارو پایی باید از همین نقطه نظر انتقاد خود را به مسلمانان تند رو و مهاجرینی که در ارو پا هستند و با قوانین این کشورها مشکل دارند مطرح نمایند.

 پس ما در این جا با هم مشکلی نداریم و شما هم مثل ما معتقد هستید که لازم نیست ارو پائیان قوانین خود را تغییر دهند و  قوانین اسلامی بنویسند ؟

البته، اما شما باید قبول کنید این مسیر انتخاب را که مهاجرین به اروپا بیایند و نه کشورهای مسلمان ،سالها پیش خود شما بوجود آورده اید از همان زمان که بجای کیمینو و یا دیشداشه، شلوار جین و یا دامن کوتاه و یا بیگینی را بر تن زنان و مردان اروپایی  نشان دادید !

 من نمی فهمم بالا خره یک مسلمان  که به قوانین اسلامی خود هم پایبند است و این حق او است که اسلامی بیندیشد چه اصراری برای آمدن و ماندن در اروپا رادارد که نا چار شود شلوار لی و یا بیگنی و دکولته بر تن کند؟

 او اصراری ندارد، این شما ارو پائیان هستید که او را مجبور کرده اید که این انتخاب را بکند سالها است که کشور های  مسلمان زیادی در آسیا وجود داشته که مستعمره شما بوده و یا حتی  هنوز هم مستعمره شما اروپائیان هست  شاید در ظاهر استعمار  از آنها دست کشیده و دیگر مستعمره اروپائیان نیست اما  می بینید که حتی زبان و گویششان هم دیگر عربی  نیست یک تضاد شدید فر هنگی در این کشور ها وجود دارد. نه غربی هستند و نه اسلامی و بشدت در این کشورها بدلیل بازار خوب خرید محصولات و تفکرات غربی  و اروپایی مردمش بلا تکلیف هستند و منتهای آرزوی آنها ،رسیدن به غرب و اروپا است و این همه بدلیل همان قوانینی است که اروپایی ها دارند و باعث می شود کشوری از استعمارشان به ظاهر خارج شود اما در واقع همیشه یک مستعمره و یا یک حیاط خلوت  است .

 باز همان مطلب و سئوال پیش می آید قوانین اروپا برای اروپایان محترم است و بیشتر مردم و حتی مسلمانان آن را قبول دارند سبات اقتصادی و پیشرفت علم و دانش و زندگی آرام و شادی و خوشی این ها حقوق اولیه یک انسان است که در اروپا وجود دارد و چرا باید  بخاطر  عقاید مشتی مسلمان تند رو تعقیر کند؟

 چون این به نظر شما مسلمانان تند رو امروز سلاح بدست گرفته اند تا طبق قوانین قرآن  حکم خدا وند را در سرزمین های گفر جاری نمایند!

 

3

امروز ما شاهد  خیل فراوان مهاجرینی هستیم که به نا چار کشورشان را ترک کرده و به کشور های اروپایی پناهنده می شوند با توجه به نظر شما اروپا باید این مهاجرین را به کشور های خود راه ندهد؟

 نه من نمی گویم که این کار غیر انسانی را اروپائیها انجام دهند .اما واقع بین باشیم اگر این مردم بخصوص مردمی که از سوریه به طرف اروپا سرازیر شده اند ، بواقع از جنگ و خون ریزی به ناچار  باید در جائی اسکان و پناهنده شوند چرا بدونه توجه به قوانین اروپا حرکت می کنند و میروند تا به غرب اروپا برسند؟ و آنجا اعلام پناهندگی بنمایند؟ نه این بهران و خطر انسانی نیست آنها می توانستند و می توانند در یک کشوری بهتر از یونان و یا ترکیه بمانند و اجازه دهند انتخاب از بالا به پائین یعنی از اروپا به پائین صورت گیرد ولی اینطور عمل نمی کنند از همین ابتدا دارند انتخاب میکنند و این نه از ترس جان است بلکه ازترس آیند است آنها نیامده اند که بروند آنها آمده اند تا اروپای آینده را آنطور که دوست دارند با انتخاب خودشان بسازند اینها خیلی از مسلمانان هستند که نه اروپای شرقی که اروپای غربی را برای زندگی و آینده خود و فرزندانشان انتخاب کرده اند و قرار نیست هرگز حتی بعد از جنگ و آرامش در کشور هایشان بروند !

به نظر شما کشور های اروپای باید آنها را راه ندهندو فقط اسکان  موقت بدهند تا پایان جنگ ؟ اما شاید این جنگ های داخلی مدت های زیادی ادامه یابد و بطور کلی این انسانها همه چیز خود را از دست داده اند و ناچا به پناهندگی شده اند؟و بد نیست بدانید بعضی از کشور ها مانند مجارستان حتی برخورد خوبی در ابتدا با آنها نداشت و آنها ناچار به انتخاب کشور های دیگر شدند.

  البته حق با شما است و این نگاه انسانی و منطقی شما به موضو ع است ،حتی خیلی ها کلید خانه خود را در اختیار مهاجرین قرار دادند و این خیلی انسانی است .اما  فراموش نکنیم که ما در خصوص یک موضوع مهم در حال گفتو گو هستیم و آن تسخیر اروپا توست مسلمانان است! منظور من این است که این مهاجرین که امروز  بدون توجه به قوانین جاری اروپای مشترک از مرزها و سیم  های خار دار عبور میکنند و به سمت مقسدی که خودشان می خواهند حرکت می کنند ،همانها ای هستند که آمده اند بمانند و اروپا را آن طور که می خواهند و دوست دارند بسازند و می سازند !

ببینید جنگ و کشتار همه چیز این انسانها را گرفته و حس انسانی حکم می کن که برای آنها شرایط مناسب تری بوجود بیاید ، پس چه اشکال دارد که آنها حق انتخاب داشته باشند خودشان محل زندگی شان را انتخاب کنند؟

هیچی اما این همان چیزی هست که  با ید ارو پائیان و دولت مردانشان را به فکر وا دارد،نه فکر امروز بلکه ده یا بیست سال آینده؟

فرموش نکنید که  در اروپا همواره قوانینی وضع می شود که به مرور آن بهران انسانی و مهاجرت دست جمعی تاریخ بشریت را می توان کنترل کرد. و قوانین تازه و بهتری برای مهار آن بکار بست؟شما نگران نباشید!

من  نه تنها نگران نیستم، بلکه  خوشحال هم  هستم، چرا که امروز شما کمک میکنید انسانهایی که دولت مردان شما به حقوقشان تجاوز و بانی اصلی بروز جنگ و خونریزی در کشورشان هستید بتوانند بعد از تحمل زجر و مشکلا فراوان انتخاب کنند و به کشور هایی که به مراتب از کشور خودشان بهتر و شایسته تر به آنها خد مت خواهد کرد و میزبان خوبی خواهد بود و فرزندانشان در محیطی بسیار شایسته تر پرورش و آموزش خواهند دید وارد شوند . من نگران نیستم واین شما هستید که باید نگران بیست سال آیند باشید !

 چرا ؟

 چون همین امروز هم ارو پا  بامشکل اسلامی شدن و اسلامی فکر کردن همین مسلمانان فعلی در کشور هایش دست به گریبان  است و همواره مورد خشم اسلام گرایان توند رو می باشد! بدانید و آگاه باشید در آیند بخش زیادی از همین مهاجرین  این محبت امروز  شما را وظیفه ای  خواهند دانست که  بدلیل جنایات مسئولین کشورشان باید در حقشان انجام می دادید. از طرفی در آینده مشخص می شود که دولت مردان شما بدلیل پیر شدن جامه هایشان و نیاز به سرمایه کار انسانی و بهتر بگویم کارگر ارزان و نیروی کار  آنها را پزیرفت و به هیچ عنوان کار انسانی در حقشان انجام نشده است  بلکه به سادگی به بردگی انتخابشان کرده اند.

چرا این حرف را میزنید کار  و کسب در آمد اولین  بحث هر انسان است و اسن مهاجرین باید بالاخره هر جائی که مستقر شدن کار کنند و این طبیعی است که در کشور میزبان مشغول کار شوند و در اروپا قوانین کار بسیار دقیق انجام می شود و بردگی در کار نیست هیچ تبعیزی در کار نیست!

اینکه قوانین کار  در اروپا برای کارگران  یک سان است شاید این طور باشد  که البته نیست ، همین العان اروپا مشکلات قیمت های نابرابر تولید و یا فرو شرا دارد و ما به آن اشاده کردیم برای نمونه در هلند  آب نوشیدنی از شیر گران تر است و هر چهار لیتر شیر ارزشی بابر با یک لیتر آب دارد اما در خصوص تبعیض سئوال این است همین که ارو پا با موضوع مهاجرین احساساتی برخورد میکند نوعی تبعیض است برای نمونه در ارو پا به کسانی که از مرز ها عبور کردند و توانسته اند بلیط خریداری کنند و یا مسیری طولانی را پیاده تی کنند  و به کشور مورد نظرشان برسند توجه می کند در صورتی که هشت تا ده برابر همین انسانها چند سالی است که در کمپ ها ی اسکان موقت بین مرز کشورشان با ترکیه و یا حتی لبنان در بدترین شکل ممکن زندگی می کنند و لی هیچ کس به آنها توجه نمی کند آنها هم انسان هستند حتی پولی برای خرید نان ندارند چرا اروپایی ها فقط به نیرو های جوانی که  توانسته اند جسم شان را  به کشور های اروپایی برساند توجه می کند بیش از هشتاد در صد این مهاجرین مردان و زنان جوان   هستند پس خانواده و کودکانی که در کمپ های پناهندگی هستند چه؟ کسی نباید به فکر آنها باشد؟ این تبعیز نیست؟

بسیار خوب گیریم که حق با شما باشد  پیشنهاد شما چیست؟

بیشک  در این موضوع  ،حق با من است ! اما راه کار ی وجود ندارد که بتوان آن را طرح کرد ،آنچه دولت مردان و بیشتر نظریه پردازان به آن اتقاد دارند این است که در دراز مدت فرهنگ ارو پایی به  فرهنگ اسلامی  این مهاجرین قالب خوا هد شد و آنها هم اوپائی فکر می کنند. و لی این طور نمی شو د شاید در گزشته دور چنین  اتفاقیمی افتاد ،اما در شرایط فعلی  چنین نخاهد شد!ببینید از یک مسئله ساده به موضوع نگاه میکنیم نرخ زاد و ولد مسلمانان بسیار بیشتر از غیر مسلمانان در اروپا است ، ورد مهاجرین بیشتر و نیاز به کار و زندگی و سرمایه و... بسیاری از فرصت های شغلی و کاری را از مردم اروپا بخصوص جوانان میگیرد ،فرهنگ اروپایی با جوانان خود و نسل جوانش خوب رفتار نکرده و آنها انسانهای بسیار موفقی نبوده اند  چون انگیزای نداشته اند  زندگی راحتی داشته و دارند و لازم نبوده خیلی دغ دغ مشکلات زندگی و معیشتی داشته باشند اما مسلمانان بخصوص مهاجرین سختی زیاد کشیده اند و نمی خواهند در آیند جزو انسانهای رد پائین جامعه باشند برای همین بیشتر تلاش می کنند تا بیشتر داشته باشند و این یعنی موفقیت بیشتر آنها مهاجرین تنها مسلمان ان نیستند اما یک نو همبستگی بینشان هست و آن این است که مهاجر هستند و هندی  ،چینی ، مسلمان و ...را در بر میگیرد این آن بهرانی است که در آینده اروپا را در خود حل میکند و آن روشد بالند دویست ساله اروپا از بین می رود این نه بدان معنا است که ارو پا رشد نخواهد کرد بلکه  من میخواهم بگویم اروپای آیند را مهاجرینی می سازند که با فکر و اندیشه ای جز اروپائیان اولیه می اندیشند!

خوب این چه اهمیتی دارد آنها که خاک ارو پا را بار نمیکنند  با خودشان به کشور های خود ببرند؟

 نه خاک ارو پا را با خود بار نمی کنند و می برند لازم به این کار نیست آناه بدون خون ریزی صاحب ارو پا شده اند ! واین همان چیزی است که ما از ابتدا گفتیم ارو پای تسخیر شده!

شما با قوانین ارو پا آشنا نیستید و نگران نباشید این اتفاق هرگز نمی افتد؟

 منظور شما همین قوانین راجه به مهاجرت و یا حتی سیم خار دار مرز ها نیست که این روز ها بارها  توست مهاجرین نادید گرفته  شد و زیر پا لح شد  که نیست!

این شرایط فرق می کند  ،آنها انسانهای هستند که نیاز به کمک دارند !

 بله چون یک بهران انسانی است و هزاران انسان  تصمیم میگیرند که چطور زندگی آیند خود را بسازند ،به همین دلیل امروز قانون را زیر پا میگزارند و نشان میدهند که می توانند فردا هم خود این ها هستند که قانون را می سازند و نیازی به شکستنش نمی بینند چون خودشان آنطور که می خواهد می سازندش!

در قرآن مسلمانان آیه ای وجود دارد که خداوند به حضرت داود (ع) می رماید : ان لعرض یراثی ابادیو صالحون  و این بدان معنا است که آقبت زمین متعلق به صالحان است! و این بشارتی است که مسلمانان موتقد هستند خدا وند به آنها داده است!

اما این بشارتی است که خدا وند به داود نبی یکی از پیامبران یوحودی داده نه مسلمانان ؟

 البته این طور هم که شما می گوئید می شود به موضو نگاه کرد اما مسلمانان تمام ادیان الهی بخصوص یحودیان و حضرت موسی (ع) و یا داود را یک انسان پاک  انتخاب شده از طرف خدا می دانند و این بشارت را به خود نسبت می دهند !

 حضرت داود یکی از پیامبران انتخاب شده از طرف خدا وند بود و نامش در قر آن و نز مسلمانان بسیار محترم است و مسلمانان برای او و دیگر پیامبران بسیار احترام قائل می باشند!

 این چطور امکان دارد که مسلمانان برای ادیان دیگر و بخصوص پیامبران دیگر احترام قائل هستند اما موشک هایشان را بر سر شهرک های یوحودی میریزند و با ساخت و ساز در اسرائیل مبارزه میکنند و یحودیان را دشمن اول خود می دانند ؟

بحث اختلاف بین مسلمانان و یحودیان بخصوص در فلستین بر سر قصبی بودن خاک فلستین است که یحودیان آن را قصب و اشغال کردند.و هر روز هم با ساخت و ساز های بی روی جای پایشان را محکم تر میکنند و بنوعی آنها فلستین را تسخیر کردند ابتدا مهاجر بودند مثل امینامروز اروپا و چه تشابه جالبی  اما به مرور این یوحودیان بودند که صاحب اصلی فلستین شدند !

یو حدیان وارد سرزمینی شدند که سالها پیش از آن رانده شده بودند و این سرزمین مادری و اجدادشان بود !

اگر بخواهیم به تاریخ این موضوع نگاه کنیم شما کمی درست می گوئید اما در قرآن آمده که: وقتی  قرا به اسکان یوحودیان در سرزمین موئود شد آنجا انسانهای بودند که دست بر قزا یهودی هم نبودند و مهاگیرانی بودند که و در واقع آنها صاحبان اصلی این سرزمین ها بوده اند و جالب این که این مهاهیگیران سالیان سال بودند تا زمانی که حتی عیسی (ع) به عنوان یک پیامبر ظهور کرد و آین ماهیگیران یحودی نه بلکه پیرو دینی دیگری بودند و به مرور از سرزمین خود مهاجرت کردند و به جنوب ایران و هند و بعد ها به استرالیا رفتند  ما نمی خواهیم به بحث راجه به عدیان الهی و یا یر الهی بپردازیم!

 اما شما مهاجرت یهودیان را در جنگ جهانی دوم به مهاجرت امروز مسلمانان تشبیح کردید ؟

 بله کم تر کسی هست که کشتهار یوودیان را در جنگ جهانی دوم نا دیده بگیرد جنگی که هیتلر شروع کرد با انگیزه اصلی یحود ستیزی و کشتار یحودیان  اما بسیاری عتقاد دارند که این کینه مسیحیان از یوحودیان بود و به نوعی سیاست سهیونیست ها که شرایط تعریف شدهای برای مهاجرت به کشور و سرزمین اجدادی خود داشته باشند و همان طور که می خواستند هم شد آنها به فلستین برای اسکان برده شدند و به مروز صاحب فلستین شدند و امروز هم مدعی اصلی آن هستند.و مبارزه مسلمانان فلستینی را نوعی تروریست می دانند !

 اما کشور های جهان اسرائیل را به رسمیت می شمارند و این کشور حقوقی دارد و مردمش شهر وندانی هستند که حق زندگی و اسکان دارند ؟

 بله چرا که نه این حق را خود شان برای ایشان  بوجود آورده اند ،مگر اسرائیلی ها ی امروز دیروز در ارو پا زندگی نمی کردند؟ خانه و زندگی نداشتند؟ مسکن  و کار و سرمایه نداشتند؟ چرا رفتند در سرزمین دیگری اسکان و شغل ایجاد کردند  ؟

 چون در اروپا توصت هیتلر و دارو دسته اش کشته می شدند و میلیوها یهودی  در کور های آدم سوز سوخته شدن به این دلیل رفتند و جای دیگری اسکان گرفتند!

 البته حق با شما است نه من بلکه هیچ مسلمان دیگری این گفته شما را انکار نمی کند اما سئوال این است که خوب بعد از جنگ چرا به کشورهایشان باز نگشتند و خانه هایشان را نساختند و به زندگی معمولی خود ادامه ندادند؟

چون برای بیشترشان  چیزی باقی نمانده بود آلمان نازی همه چیز را نابود کرده بود!

 من با شما مخالف هستم خیلی چیز ها نابود شده بود اما خیلی چیزها از جمله زمین  هایشان مانده بود و می توانستند بیاید و دباره بسازند ضمن این که آمدن و دباره ساختند و هرچه ازدست داد بودند را پس گرفتند و هنوز هم دارند اما این بار نه تنها در اروپا بلکه در کشور جدید شان که هدیه جهان غرب به آنها بود یعنی اسرائیل هم صاحب زندگی شدند و سئوال این است چرا امروز که دیگر جنگ نیست و نیازی هم نیست این ساختمان سازی ها صورت می گیرد و اسرائیل هر روز بزرگ و بزرگ تر می شود ؟

 چون خیل از یوهودیان ترجی می دهند به سرزمین های مادری خود باز گردند و این حق آنها است از آفریقا و یا حتی آسیا و روسیه به کشورشان بیایند و از طرفی فرزندان مهاجرین اولین جمعیت اسرائیل رو به روشت است و نیاز به اسکان و توجه دارد این اولین حقوق انسانی آنها است که در اسلائیل زندگی می کنند! بد نیست بدانید اسرائیل هم مهاجرین زیادی را اسکان داده است!

 بله اما اگر بعد از جنک به کشورشان باز میگشتند  دیگر نیازی به  تحمل این همه سختی نبود!

کدام کشورشان سالها طول کشید تا اروپا ساخته شود و نمی شد یوحودیان این قربانیان اصلی جنگ جهانی دوم تمام این مدت در چادر زندگی کنند!

 بسیار عالی پس آمدن اسکان گرفتند ساختن و زندگی کردند و صاحب فرزند شدند و بعد هم در قلب کشور های  مسلمان  صاحب کشوری مستقل  شدند  ! پس چرا مسلمانان که قربانی جنگ هستند، نیایند و در قلب ارو پا بعد از مدتی صاحب یک کشور شوند ؟

یوحودیان به دلیل جنگ جهانی و کشتار شان توسط هیتلر به ناچار به سرزمین های مادری خود باز گشتند !و اسکان گزیدند!

 بسیار عالی  این سرزمینهای مادری که شما می گوید و دلیل و بر حان هم می آورید همانقدر جای فکر کردن دارد که بوجود آمدن  جنگ جهانی و کشار یوحودیان و دادن آمار شیش میلیون کشته یوحودی   برای خیلی از مسلمانان و حتی مسیحیان جای سئوال دارد!و اصاصاٌ این همان اختلاف نظر مسلمانان با یهودیان است که باعث می شود لوله  مسلسلشان را هم به سوی یوحودیان بگیرند ! و حتی امروز با شهرک سازی های یهودیان مخالف باشند.

موضوع ما ارو پا است نه یهودیان و بخصوص کشور اسرائیل؟

کاملاً درست است و موضوع ما مسلمانان می باشند، اما قرار است به دلایل آن نیز بپردازیم و یکی از مهمترین دلایل آن یهودیان هستند ، و بخصوص کشور اسرائیل!

این موضوع چه ربطی به اسرائیل می تواند داشته باشد؟

بسیار مربوط می شود !برای نمونه ماشاهد این بودیم  که اسرایئل با هسته ای شدن ایران بشدت مشکل داشت  گرچه می دانستیم و می دانیم که ایران  توان ساخت بمب هستهای را نمی توانست داشته باشد و اصاصاً در صورت نیاز  در همان نتفه موضوع با یک حرکت نظامی آمریکایان و یاحتی خود اسرائیلی ها به پایان می رسید اما چند سال تحریم  و فشار ایرانیان را به پای مزاکر کشاند و بیشتر نظرات کشور های ارو پایی و آمرایگا را که در واقع برای امنیت اسرائیل نگران بودند را پزیرفت . چطور این خطر  کشوراسلامی ایران برای اسرائیل خطر بزرگی بو د اما داعش و جنگ داخلی سوریه برای اسرائیل خطری نیست و هیچ نگران اسلامی شدن کشور سوریه با نگرش داعشی ها در کنار اسرائیل نیستید؟

 ایران کشوری بود  و حتی هست که بار ها تمامیت اسرائیل را منکر شده و جریان هولاکاس و همینطور کشتار یوهودیان را منکر است و هر روز صدای مرگ بر اسرائیلش بلند است  این کشور همیشه  با اسرائیل مشکل داشته و باید با موضوع هستهای شدندش برخورد می شد چراکه خطری بود که هم اسرائیل هم جهان را تحدید می کرد !

ایران هرگز خطری نبوده و نخو هد بود ایران چنان در گیر مشکلات اقتصادی و نابسامانی های خود است که بیش از پنجاه سال دیگر طول میکشد تا بتواند به ایران قبل از  انقلاب اسلامیش  حتی برسد. اما همین ایران اسلامی بیشترین خد مت را به آمریکائی ها و همین طور ارو پائی ها نمود تا بتوانند بیشترین سلاحای نظامی خود را به کشور های عربی منطقه بفروشند و به گفته رئیس جمهور آمریکا هشت برابر بیشتر از ایران کشور های منطقه بخصوص عربستان سئودی از آمریکا سلاح خریداری کرد و این همان موضوعی است که مردم اروپا و اسرائیل باید در جریان باشند آنها قربانی های واقعی این تجارت سرمایه داران غربی شده اند در این میان آنها هستند که آینده سیاهی را برای خود و فرزندانشان در اروپا و حتی اسرائیل  رقم خواهند زد و در واقع همین امروز هم دچار این بهران مسلمانان هستند .

 ایران بار ها توان هستهای خود را مطرح نمود و بار ها با آزمایش های موشکی نشان داد که می تواند تحدید بزرگی  برای ارو پا باشد ؟

 ارو پا و بخصوص اسرائیل !

 بله همینطور اسرائیل !  در طول سال های اخیر دولت اسرائیل بار ها حسن نیت خود را نشان داد و حتی بر سر میز مزاکره نشست اما این  حزب الله و فتح بود که برای اسرائیل خطر داشته و این همایت های بیدریق ایران از آنها بود، موشک های ایرانی شهر های بی دفاع اسرائیل را نشانه گرفته و بار ها مردم بی دفع اسرائیل را کشته است! اگر این خطر نیست  پس چیست؟

بله ایران بدون هیچ ترسی اعلام می کند که از حزب الله و فتح  همایت می کند و نه بلاحاطز مالی بلکه از نظر نظامی هم به آنها سلح مجانی می دهد من منکر این واقعیت نیستم  و لی می گویم این خطر ایران   کمتر از داعش و یا دولت اسلامی  در همسایگی اسرائیل نیست چرا آمریکا و ارو پا کاری برای این موضوع نکرد و یا چرا تا این اندازه با اهتیات وارد موضوع  می شود  مگر در جریان جنگ کویت آمریکا و متحدانش به کشور عراق بلافاصله حمله نکردند و کشور کویت را آزاد نکردند و بعد عرق را اشغال نکردند ؟

در آن موضوع خواص عراق به کشور دیگری حمله کرد و لی در حال حاضر موضع سوریه یک مشکل داخلی است و به خود کشور سوریه مربوط می شود همینطور عراق و مشکل جنگ داخلیش و یا افغانسان !

بسیار عالی ،این طور هم می شود به موضوع نگاه کرد ،تا زمانی که مردم این کشور ها خودشان خودشان را با سلاح های ساخت آمریکا و ارو پا می کشند چرا باید سربازان این کشور ها دخالت کنند و کشته شوند ، این سربازان وقتی وارد می شوند که نفت در خطر باشد و به هر دلیل قیمت و یا شرایط  ارئه اش  به خطر بیفتد و در آن زمان دیگر جان سربازن بی گناه آمریکائی و یا ارو پائی حتی استرالیای هم مهم نیست که به خطر بیفتد و کشته شوند !

جنگ بر سر نفت  موضوعی تکراری است که همواره مسلمانان بخصوص مسلمانان  خاور میانه به آن اشاره مکنند اما آیا افغانستان هم نفت داشت؟

 کسی چه میداند شاید ، اما معادن بسیاری دارد که در آینده مشخص می شود در غیر این صورت چرا سالها  شوروی سابق و بعد غربی ها و بخصوص آمریکا تا این اندازه نظر محبت آمیز به آن داشته  و دارد افغانستان  همین امروز تا صد سال دیگر به غرب و آمریکا بده کار است  این بدهی چگونه پرداخت خواهد شد؟

 همیشه این غرب نبوده جنگ های  داخلی مسلمانان  را شروع و یا همایت کرده  برای نمونه جنگ با اسرائیل و یا همین بهران یمن  جنگی است که شیه های یمن که ایران از آنها همایت  می کند  شروع کردند و حتی عربستان و کشور های حوزه خلیج هم وارد آن شده اند؟

 قبل از هر چیز می گویم خلیج نه خلیج  فارس این تاریخ کشوری است که باید به آن توجه و احترام گزاشت !

بیسار خوب خلیج  فارس !

 بله در خصوص جنگ یمن و دخالت  و همایت عربستان و همینطور کشور های حوزه خلیج فارس باید بگویم آن هم یک برنامه تعریف شده نفتی و همین طور قدرت نمائی  کشور های عربی برای ایران بود و هست چراکه  اولاً سلاح های ساخت غرب که توست عربستا ن و دیگر کشور های در گیر این موضوع خریداری شده امتحان خود را پس می دهند و هم فراموش نکنیم که قرار نیست این سلاحا تا ابد فقط نگه داری شود بالاخره باید تمام شوند و تبدیل به سلاحای تازه تری گردند و همین جنگ های داخلی باید بوجود بیاید . از طرف دیگر عربستان و دوستانش به ایران می فهمانند که دوره ژاندارم بودنش در منطقه به پایان رسیده و آنها هم قدرتی هستند.

چرا به عربستان و دوستانش در سوریه و یا عراق مسلمان وارد نشدند و سلاحایشان را امتحان نکردند و قدرتشان را به رخ ایران نکشیدند ایران که در عراق نفوز بیشتری از یمن دارد؟

بله حق با شماست بد نیست بدانید که پیدایش طالبان و ال قاعده از همین همایت ها ی عربستان سئودی و اهل سنت  بود همین  امروز هم بنوعی همایت های پشت پرده و مخفی عربستان در منطقع وجود دارد اما عربستان و کشور های حوزه خلیج فارس ترجی می دهند از موضوع ی که تروریست های دایش را در مقابلشان قرار می دهد دوری کنند تا کشورشان امنیت بیشتری داشته باشد.

پس چرا ایران این طور نیست سردار قاسمی و دیگر ژنرالهای سپاه پاسداران ایران براحتی و با سراحت حضور و همایتشان را اعلام می کنند و حتی آمریکا یها هم این حضور را باور دارند و  نقش ایران را در امنیت منطقه بسیار مهم می دانند؟

باید قبول کنیم که ایران یک قدرت بسیار مهم در منطقع است و این قدرت به برکت نفت و سرمایه زیادش می باشد ایران هشت سال در مقابل دنیا در جنگی مستقیم ایستاد ایران بیش از هشت سال دیگر تحریم های مهم غرب را تحمل کرد و ایران با تمام این مشکلات در طول سالها از بیشترین امنیت داخلی برخوردار بوده وهست ما کمتر می شنویم که در ایران بمب گزاری شو د و یا جریان تروریستی صورت بگیرد امنیت ایران بسیار زیاد است . از طرف دیگر هم مرز بودنش با عراق این توان را به ایران می دهد تا در عراق حضور ارزشمندی داشته باشد  مانند عربستان که با یمن هم مرز می باشد و به همین دلیل به آن کشور حتی حمله نظامی کرده است!

امنیت کشور ایران بدلیل کشتار بیش از حد شهروندانش است و خفقان و سانسور شدیدی که در این کشور حکمفرما است وایران نه تنها به کشور همسایه خود بلکه به سوریه و یا حتی لبنان هم کمک می کند .

 بله این  در واقع استراتژی ایران است که خطر را از مرز های خود دور کند و جبهه اصلی در لبنان و یا سوریه و حتی عراق به وجود بیاورد ، و با این شرایط امنیت بیشتری در کشورش به وجود بیاورد . اما سانسور و کشتار  در ایران آن طور که اعلام می شود نیست همه ی این اعدامها سیاسی نیستند اساساً  افراد کمی بعنوان سیاسی در ایران اعدام شده اند بیشتر این افراد  قاچاقچیان و  جنایت کاران بوده اند!

 در هر صورت آدم بوده اند که  اعدام می شوند و این که روزانه در ایران بین سه تا پنج نفر  اعدام می شوند آمار وحشتناکی است .این خودش نوعی ترس و وحشت در جامعه به وجود می آورد؟

برای دول ایران امنیت مهم است و برای همین این امنیت را به هر قیمتی بوجود می آورد!

این امنیت که شما می گوئید گا با کشتن اقلیت های مذهبی  و یا به زندان انداختن  آنها صورت می گیرد؟

 بله من منکر آن نیستم تا آنجایی که من هم میدانم این  مسئله وجود دارد و یک اختلاف مخفی بین شیعه واهل سنت در ایران بوده و هست اما بسیار ضعیف می باشد.

این اختلاف ضعیف که شما از آن حرف می زنید به شدت زیاد است حتی بار ها به جنگ داخلی مثل جریان کردستان و یا سیستان و بلوچستان  حتی ترکمن ها  در اوایل انقلاب ایران  کشیده شده بود.

 بله این طبیعی بود که با شروع انقلاب در قسمت هایی از ایران بخواهند که خود مختاری اعلام شود وجنگ که نه، اما شورشهایی بوجود بیاید !

 اما این شورش ها هنوز هم گاهی ادامه دارد ولی در نطفه خفه می شود؟

 البته این همان امنیتی است که گفتم در ایران وجود دارد !

 این چه امنیتی ست که هر شهر وندی اگر صدایش بلند شود کشته خواهد شد و یا به زندان می رود وحقوقش نادیده گرفته می شود؟

 در بیشتر کشورهای دنیا اینچنین است!

 البته در بیشتر کشورهای دیکتاتوری، نه دموکراتیک، که تعداد این کشور ها هم انگشت شمار می باشند.

شاید حق با شما باشد و نتیجه همین دموکراتیک بودن این است که امروز اروپا با یک بحران، به نام مسلمانانی روبرو است که در قلب کشورهای مسیحی اسلامی می اندیشند و می خواهند از حقوق دموکراتیک خود  بعنوان یک شهر وند استفاده کنند و اسلامی زندگی کنند!

شما چه پیشنهادی برای حل این مشکلات دارید ؟

حل همه ی مشکلات امکان پذیر نیست! چرا که همیشه افرادی که افراطی هستند و یا منافع خود را در خطر می بینند با صلح و آرامش در بین  مردم موافق نیستند.شاید کم نباشند سیاستمدارانی که به امنیت و آرامش همنوعان خود می اندیشند اما صاحبان صنایع بزرگ بویژه محصولات نظامی از جمله مخالفان آرامش جهانی هستند.

باید صلح و آرامش در جهان بویژه کشور های مسلمان و همچنین آسیا و آفریقا برقرارشود به این کمترین حق انسانهای مظلوم و محروم است و عدالت و برابری در جهان گسترده شود...

به نظر شما ارو پا  با این مشکل باید چه کند؟

 من فکر میکنم هیچ کاری از اروپا ساخته نیست ! گرچه در آینده نه چندان دور هر کدام از کشورها بخصوص انگلستان ،تصمیم می گیرد از این اروپای یکپارچه جدا شود و زمام امور کشورش را خودش به دست بگیرد و از دخالت دیگران در اموری چون مهاجرت و از این دسته کم کند،آنها موفق نخواهند شد. گرچه این موضوع را بهانه ای برای جدا شدن از اروپا مطرح می نمایند ولی موفق نمی شوند تنها آسیب پذیریشان بیشتر می شود شاید بعضی دیگر از کشور ها هم بخواهند در لاک دفاعی فرو بروند و با جدایی از اروپا ی یکپارچه  در قلعه ی کشورشان آماده دفاع شوند اما این موضوع از بیرون اتفاق نمی افتد و آنها از داخل دچار مشکل هستند !


این یک آرمان ایده ال است که غیر ممکن به نظر می رسد؟

بله اما باید امید وار بود و تلاش نمود تا این گونه شود،کم نبودند افرادی که در این راه ترور شدند و کم نیستند افرادی که باز ترور خواهند شد تا عدالت و انسانیت  در جهان بماند...

ادامه دارد:29 آگوست 2015


Tags:

Comments

Leave a comment

Please fill all fields
Fullname
Email

Last